Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Αναλυτικά οι οδηγίες: Διδακτέα ύλη, διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων των Ημερήσιων Γυμνασίων και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων…